Szanowny Panie Premierze,

W przedstawionym przez Rząd ,,Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności’’, naszą uwagę zwróciła w szczególności część CSR 2020-zalecenie 3, tegoż dokumentu a dokładnie: Cele szczegółowe punkt B2: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Szczególnie istotne dla procesu transformacji energetycznej będą działania zapewniające rozwój niskoemisyjnych źródeł wytwórczych i wzmocnienie elastyczności systemu energetycznego.
W najbliższych latach dużą rolę w realizacji unijnych celów klimatycznych zacznie pełnić morska energetyka wiatrowa, toteż konieczne jest zapewnienie warunków do jej rozwoju.

Dla rozwoju tej branży w Polsce planowana jest budowa głównego terminalu instalacyjnego w morskim Porcie Gdynia przeznaczonego do obsługi łańcucha dostaw komponentów niezbędnych do tej technologii w Polsce oraz stanowiącego zaplecze logistyczne dla morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku, a także rozwój terminali serwisowych na Wybrzeżu Środkowym.

Konieczność powstania odpowiedniej infrastruktury w portach morskich na potrzeby morskiej energetyki pozwoli także na zaangażowanie, a tym samym rozwój krajowych dostawców
i poddostawców. W tym właśnie miejscu,  Kołobrzeska Izba Gospodarcza widzi możliwość dla rozwoju Kołobrzegu oraz argument za zwiększeniem potencjału portu, przebudową a także tworzeniem nowej bardzo dobrze płatnej części gospodarki miasta.

Zwracamy się z apelem aby kołobrzeski port został dołączony do listy biorących ww. przedsięwzięciu obok portu w Łebie oraz Ustce.

Wpisywać się to będzie w koncepcję „Przedsiębiorczego Państwa”, a więc państwa które może kreować rzeczywistość rozwoju polskiej gospodarki.

Pozwoli to na zrównoważony rozwój gospodarzy Kołobrzegu i pozostałych pobliskich gmin, które cechuje gospodarka jednoimienna oparta głównie na turystyce.

W oficjalnym planie zagospodarowania polskich obszarów morskich zwraca naszą uwagę na obszar 14.E – jedyny teren lokalizacji morskiej energetyki wiatrowej w zachodniej części naszego morza terytorialnego.

Obszar ten znajduje się 20-25 km na północ od Kołobrzegu. Proponujemy aby Kołobrzeg  ze względu na swoje położenie geograficzne oraz potencjał związany z istniejącym u nas portem został jedną z ww. baz usług dla elektrowni wiatrowych.

 Z poważaniem,

Aleksander Bolko

Prezes Zarządu Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej

 

Do wiadomości:

Pan Tomasz Grodzki- Marszałek Senatu RP

Pan Janusz Gromek – Senator RP

Pan Stanisław Gawłowski- Senator RP

Pan Marek Hok – Poseł RP

Pan  Czesław Hoc – Poseł RP

Pan Paweł Szefernaker – Poseł RP

Pani Anna Mieczkowska – Prezydent Miasta Kołobrzeg

Pan Tomasz Tamborski – Starosta Kołobrzeski

Pan Artur Lijewski – Prezes Zarządu Portu Morskiego w Kołobrzegu

a/a

Odnośnik do ww. pisma:

Premier 12.05.2021