Zapraszamy na pierwsze spotkanie Komitetu ds. Energii, którego celem jest nawiązanie relacji z ukraińskimi partnerami z branży energetycznej, dyskusja na temat sytuacji i potrzeb Ukrainy w energetyce oraz wsparcie i współpraca biznesowa w tym krytycznym dla gospodarki sektorze. Spotkanie będzie okazją do merytorycznej dyskusji i nakreślenia perspektyw przyszłej współpracy polskich i ukraińskich organizacji.

PROGRAM WYDARZENIA

11:00 – 12:00

Rejestracja gości

12:00 – 12:15

Wystąpienie przewodniczącego PUIG Jacka Piechoty

12:15 – 12:30

Wystąpienie przewodniczącego Komitetu ds. Energii Anatolija Gordikowa

12:30 – 13:30

Debata : Potencjał współpracy Ukraina – Polska – Unia Europejska w zakresie transformacji energetycznej

13:30 – 14:30

Debata: Wsparcie instytucji rządowych i samorządowych w rozwoju stosunków gospodarczych Polski i Ukrainy

14:30 – 15:15

Lunch

15:15 – 16:15

Podsumowanie i dyskusja

Zapraszamy firmy zrzeszone w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej oraz organizacje, które są zainteresowane nawiązaniem relacji i włączeniem się w aktywną współpracę z ukraińskim biznesem.

Koszt dla członków Izby – 99 zł, dla pozostałych gości 399 zł.