KIG OPP

Kołobrzeska Izba Gospodarcza  w dniu 22  listopada 2019 r. dokonała wpisu  w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Organizacja Pożytku Publicznego w wyniku czego otrzymaliśmy informację z biura Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, iż Kołobrzeska Izba Gospodarcza została uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok w 2020 roku. Wykaz ten został opublikowany 12 grudnia 2019 roku na stronie www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp.

Zapraszamy na stronę Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  w celu zapoznania się z Rocznym uproszczonym sprawozdaniem merytorycznym z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2019 oraz Sprawozdaniem finansowym za rok 2019:

http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

Sprawozdania i dokumenty formalne:

Kołobrzeska Izba Gospodarcza dzięki  zaangażowaniu swoich Członków oraz sympatyków prowadzi szereg działań charytatywnych dla społeczności lokalnej Miasta Kołobrzeg i powiatu kołobrzeskiego, między innymi:

– corocznie funduje nagrody pieniężne dla zdolnych uczniów powiatu kołobrzeskiego;

– wspiera młodych sportowców/talenty sportowe i ufundowała nagrody pieniężne w plebiscycie Głosu Kołobrzeskiego w kategorii Sportowych Nadziei roku 2019 dla 5-ciu jego laureatów;

– wspiera Hospicjum oraz Szpital Regionalny w Kołobrzegu;

– zebrała 24 000 zł na organizację Domu Dziecka w regionie kołobrzeskim.

Za nami drugi rok działalności Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej jako Organizacji Pożytku Publicznego.  Zapraszamy na stronę Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  w celu zapoznania się z przebiegiem naszej działalności w roku 2020. Poniżej znajdą Państwo linki do dokumentów finansowych oraz merytorycznych.

http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

Sprawozdania i dokumenty formalne:

To już trzeci rok działalności Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej jako Organizacji Pożytku Publicznego.  Zapraszamy na stronę Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  w celu zapoznania się z przebiegiem naszej działalności w roku 2021. Poniżej znajdą Państwo linki do dokumentów finansowych oraz merytorycznych.

http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

Sprawozdania i dokumenty formalne:

  • Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Kołobrzegu z dnia 10 czerwca 2022 r. Protokół_ZW_KIG_06_22
  • Sprawozdanie z działalności Zarządu Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Sprawozdanie_Zarząd_06_22
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej z działalności w roku 2021 za okres 1.01.2021 r. -31.12.2021 r. Sprawozdanie _KR_06_22
  • Sprawozdanie finansowe Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej za okres 1.01.2021 r. -31.12.2021 r. Sprawozdanie finansowe za 2021 r
  • Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego – KIG za 2021 r.  Sprawozdanie merytoryczne_17803

Minął 4 rok działalności Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej jako Organizacji Pożytku Publicznego.  Zapraszamy na stronę Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  w celu zapoznania się z przebiegiem naszej działalności w roku 2022. Poniżej znajdą Państwo linki do dokumentów finansowych oraz merytorycznych.

http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

Sprawozdania i dokumenty formalne: