Kołobrzeg był drugim przystankiem na trasie ambasadora, gdzie przyjęła go m.in. prezydent miasta Anna Mieczkowska.

Spotkanie z ambasadorem to kolejny krok do nawiązania oraz potrzymania już istniejącej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z Kołobrzegu a tymi w Wietnamie.

– Wietnamczycy są zainteresowani nawiązaniem ścisłej współpracy z Kołobrzegiem – powiedział Aleksander Bolko, prezes Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej, która zaprosiła ambasadora do rozmów. – Rozmawialiśmy o potencjale gospodarczym Kołobrzegu, o możliwościach wymiany kulturalnej, współpracy miast. Także w przyszłości, kiedy powstanie w Kołobrzegu uczelnia wyższa o wymianie studentów.

W analizach dotyczących gospodarki i współpracy międzynarodowej Wietnam jest uznawany za jeden z pięciu najbardziej perspektywicznych rynków do rozwoju polskich inwestycji i polskiego eksportu. Planowane jest uruchomienie specjalnego rządowego programu skierowanego do polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które będą chciały związać się interesami gospodarczymi z Wietnamem,

– Małe i średnie firmy mają bardzo duży wpływ na gospodarkę. Wietnam tak jak Polska, też popiera mocno te firmy. Mam nadzieję, że firmy Wietnamskie i Polskie będą współpracować co przyczyni się do wzrostu gospodarczego obu krajów – mówi Nguen Hung, ambasador Wietnamu w Polsce.