Dnia 19 grudnia odbyło się spotkanie Członków KIG z udziałem Pani Anny Mieczkowskiej- Prezydent Miasta Kołobrzeg,   Pani  Ilony Grędas – Wójtowicz -Zastępcy Prezydent ds. Społecznych, Pani Ewy Pełechaty -Zastępcy Prezydent ds. Gospodarczych.

Tematem spotkania była Europejska Stolica Kultury – to  prestiżowy tytuł przyznawany na rok przez Unię Europejską. Prezydent ds. Społecznych zaprezentowała  szczegóły tego przedsięwzięcia. W 2029 roku kulturalnymi stolicami zostaną dwa miasta – jedno z Polski, drugie ze Szwecji. Kołobrzeg jest jednym z miast kandydackich i przeszedł do kolejnego etapu rywalizacji.

Gośćmi honorowymi byli także: Pani Anna Bańkowska- Członkini Woj. Zachodniopomorskiego,  Pan Janusz Gromek- Senator RP jak i Pan Tomasz Tamborski- Starosta Powiatu Kołobrzeskiego.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział.