Koszalin, dnia 1 czerwca 2020 roku

Sz. P. Mateusz Morawiecki
Premier Rzeczpospolitej Polski

W związku z kończącymi się rozwiązaniami wsparcia dla przedsiębiorców w ramach kolejnych Tarcz Antykryzysowych i powolnym „odmrażaniem gospodarki” zwracamy się w imieniu organizacji gospodarczych z terenu Pomorza Środkowego z apelem o dodatkowe wsparcie przedsiębiorców. Już w lutym 2020 roku doszło do paraliżu działalności takich branż jak: hotelarstwo i turystka, transport, logistyka, branża rozrywkowa, eventowa, koncertowa, sportowa, komunikacja, gastronomia. Jest to szczególnie widoczne w Naszym Regionie, w regionie Pomorza Zachodniego i Pomorza Środkowego. W kolejnych miesiącach, w kwietniu i maju br., cała krajowa gospodarka była praktycznie sparaliżowana. Z końcem maja br. pomimo kolejnych ułatwień i otwarcia poszczególnych branż nie widać ożywienia gospodarczego, co jest spowodowane strachem przed zakażeniem wirusem COVID-19, np. wiele restauracji i hoteli do dziś nie otworzyło swojej działalności, a te które otworzyły się na klientów, z uwagi na obostrzenia i bezpieczeństwo epidemiologiczne, nie są w stanie przyjąć takiej ilość Gości, które pokryją choćby koszty stałe – innymi słowy generują straty. Wiele branż jak choćby eventowa, koncertowa, sportowa czy transportowa wraz z logistyką nie mogą w myśl nowych przepisów prowadzić otwartej działalności. Podobnie jest w wielu innych branżach. Powrót do funkcjonowania gospodarki na nowych zasadach, w chwili obecnej nie jest w stanie zrekompensować strat dla w/w branż.
Jako organizacje zrzeszające Przedsiębiorców z terenu Pomorza Środkowego monitorujemy ich sytuację i dostrzegamy, że straty poniesione na początku „sezonu” nie zostaną zrekompensowane w najbliższym czasie, a obniżone zainteresowanie usługami i obostrzenia, będą przyczyniały się do pogłębiania trudnej sytuacji wielu firm. Z drugiej strony bez jasnego sygnału o dodatkowym wsparciu dla wielu firm z końcem maja 2020 roku, spowoduje zwolnienia kolejnych pracowników, bowiem będzie trzeba opłacić od 1 czerwca 2020 roku składki ZUS i pensje pracowników choć nie pracują oraz ponieść dodatkowe koszty, jak np. raty kredytowe, raty leasingowe, czynsze i inne opłaty stałe. Dlatego wnioskujemy o wprowadzenie kolejnych zapisów ustawowych mających na celu wsparcie przedsiębiorców poprzez m.in.:
1. Umorzenie płatności składek ZUS dla wszystkich przedsiębiorców od dnia 1 czerwca 2020 przez kolejny okres 3 miesięcy (czerwiec, lipiec, sierpień 2020). Propozycja zwolnienia (umorzenia) składek ZUS powinna dotyczyć wszystkich firm bez względu na wielkość zatrudnienia, skalę zmniejszonych obrotów czy też przychodów podczas pandemii. W tym względzie nie powinno się różnicować przedsiębiorców i skazywać duże firmy na bankructwo.
2. Prolongata spłat rat kapitałowo – odsetkowych kredytów oraz kredytów leasingowych zaciągniętych przez przedsiębiorców przez okres minimum 6 miesięcy. Wskazujemy aby banki i firmy leasingowe nie doliczały dodatkowych kosztów oraz obostrzeń związanych z prolongatą, co niestety w chwili obecnej niejednokrotnie ma miejsce.
3. Przeznaczenie środków pomocowych na przykład z funduszy Unii Europejskiej m.in. na zasiłki dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które nie mogą pracować i zarabiać online, jak np. właściciele małych biur podróży, piloci wycieczek, przewodnicy czy szkoleniowcy – trenerzy, którym odwołano zarówno wycieczki, jak i szkolenia. Zasiłki w wysokości 80% średniego wynagrodzenia powinny być wypłacane przez okres minimum 3 miesięcy, ale również środki unijne powinny być przeznaczone na dodatkowe wsparcie tych firm w postaci subwencji.
4. Stworzenie specjalnego krajowego programu pomocy rządowej dla miejscowości nadmorskich i uzdrowiskowych, jak np. Kołobrzeg, Świnoujście, Darłowo czy Mielno i wszystkich miejscowości czerpiących dochody z turystyki. Program powinien być adresowany zarówno do przedsiębiorców jak i samorządów, które utraciły dochody z powodu pandemii koronawirusa.
5. Stworzenie specjalnego krajowego programu pomocy rządowej dla wszystkich samorządów, które utraciły dochody z powodu pandemii koronowirusa.
Niemniej jednak największe oczekiwanie przedsiębiorców dotyczy umorzenia płatności składek ZUS dla przedsiębiorców od 1 czerwca 2020 przez okres minimum 3 miesięcy. Jak przedsiębiorca ma zapłacić składki ZUS, skoro jego firma nie pracuje, biura podróży, agencje eventowe i targowe, prywatne szkoły, restauracje, hotele, ośrodki i lokale usługowe są w większości zamknięte, a część z naszych przedsiębiorców musiała z dnia na dzień zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej? ZUS jest największym obciążeniem dla wielu z naszych regionalnych przedsiębiorców.
Decyzja w sprawie pomocy powinna zapaść jak najszybciej, bowiem wielu przedsiębiorców podejmie decyzje o ewentualnym wypowiedzeniu umów dla pracowników. Brak odpowiedniego i pilnego wsparcia przedsiębiorstw będzie skutkowało kolejnym wzrostem bezrobocia, co z kolei przełoży się na dodatkowe koszty wsparcia bezrobotnych z budżetu państwa, koszty społeczne, zdrowotne, które kosztować mogą znacznie więcej niż zaproponowane wsparcie.

Piotr Huzar – Prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Roman Biłas – Prezes Północnej Izby Gospodarczej Oddział Koszalin

Wiesław Zinka – Kanclerz Loży Koszalińskiej Business Centre Club

Sławomir Michalik – Prezes Zrzeszenia Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie

Adam Gramczewski – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Koszalinie

Robert Firkowski – Prezes Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Aleksander Bolko – Prezes Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej

Do wiadomości:
1. Przedsiębiorcy
2. Parlamentarzyści
3. Media