Izba jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych, samorządowych, innych instytucji i organizacji.

Skontaktuj się z nami: biuro@kig.kolobrzeg.pl

© Copyright - Kołobrzeska Izba Gospodarcza