Kołobrzeska Izba Gospodarcza wspiera działania lokalnych  Armatorów Jachtów Komercyjnych. 

W dniu 3 czerwca wystosowano pismo do pana Arkadiusza Marchewki, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

A w nim przeczytacie Państwo: ,,Reprezentujemy interesy przedsiębiorców z naszego regionu tj. województwa Zachodniopomorskiego między innymi Armatorów Jachtów Komercyjnych. Zwrócono nam uwagę na problemy w tej branży związane z przepisami/rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26.06.2020 roku, pana Marka Gróbarczyka.

Chcielibyśmy prosić o zajęcie stanowiska w sprawie propozycji Pana z dnia 11.04.2024, kiedy przedstawił Pan propozycję kompleksowego wsparcia dla osób poszkodowanych przez błędnie przygotowane w 2020 roku rozporządzenie tzw. „ Covidove’’, jak i kompleksowe rozwiązanie kwestii całkowitego odejścia od tej działalności połowowej.

Próba rozwiązania obu powyższych kwestii jednocześnie, według zainteresowanej grupy 26 armatorów, godzi w ich interesy. Według naszych źródeł, część firm otrzymała tzw. wsparcie Covidowe, pozostałe, prowadzące zgodnie z prawem działalność gospodarczą, zostały pominięte w oczekiwaniu  na ww. rozwiązanie kompleksowe. W nawiązaniu do tematu wsparcia/odszkodowania dla „poszkodowanych” armatorów jachtów komercyjnych zajmujących się organizowaniem wypraw wędkarskich, podczas styczniowej komisji Pan Sekretarz, złożył konkretne obietnice zamknięcia tematu tzw. poszkodowanych rozporządzeniem covidowym zanim  Ministerstwo przystąpi do prac nad rozwiązaniem tzw. Kompleksowym – wsparcia odejścia od działalności połowowej.

W dyskusjach nad odpowiednimi rozwiązaniami pominięto sporną kwestię oparcia rozliczenia ww. wsparcia przede wszystkim na podstawie dokumentacji skarbowej, pomijając fakt , iż w grupie armatorów pokrzywdzonych znajdują się firmy, które prowadząc działalność połowową poza polskim wodami terytorialnymi prowadziły połowy w wodach terytorialnych Danii i Szwecji spełniając wymagania wytycznych tych krajów.

Zważyć należy, że ustawa o rybołówstwie morskim z dnia 19 grudnia 2014
r. (Dz.U.2015 poz. 222) – w art. 94 stanowi o sporządzaniu raportów połowowych
w nawiązaniu do działu 1 art. 1 pkt 4b, który wskazuje w tym punkcie przygotowywanie raportów wykonując rybołówstwo rekreacyjne wyłącznie na obszarach Rzeczypospolitej Polskiej a co za tym idzie, nie obligowała firm, z których statków prowadzone było wędkarstwo na wodach duńskich, szwedzkich do sporządzania takich raportów.

Niezgodne z równym traktowaniem, zasadą równości wobec prawa i niesprawiedliwe wg. zainteresowanych, rozporządzenie wyjątkowo negatywnie ocenił NIK w swoim raporcie wykonania budżetu państwa za rok 2020 w części 21- Gospodarka Morska, dokument
o numerze KIN.430.005.2021, nr. ewid. 87/2021/P/001/KIN, (strona 16,17,18 raportu), gdzie urzędnicy NIK jasno wskazali błędnie przyjęte wskaźniki oceny firmy do udzielenia wsparcia bez uwzględnienia wskaźnika fiskalnego, opierając opiniowanie tylko na posiadaniu raportów, które są tylko dokumentami do badań statystycznych i odnoszą się jedynie do polskiego obszaru terytorialnego.

Działalność gospodarcza związana z organizowaniem wypraw wędkarskich nie zamyka się w granicach administracyjnych naszego kraju, ani w granicach administracyjnych polskich wód terytorialnych.

Firmy kołobrzeskie prowadzą działalność gospodarczą w obszarze całego Morza Bałtyckiego, natomiast ustawa, dotyczy tylko i wyłącznie polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Lokalne firmy z Kołobrzegu współpracują z kooperantami niemieckimi świadczącym usługi organizowania wypraw wędkarskich w strefę ekonomiczną duńską
i szwedzką. Wynika to z bliskości kołobrzeskiego portu do wyspy Bornholm i łowisk dorszowych przy wybrzeżu szwedzkim. We wspomnianych krajach obowiązują przepisy nakładające konieczność posiadania licencji imiennych przez wędkarzy. Wędkarze przyjeżdżający z zagranicy posiadali imienne licencje połowowe zgodnie z wymogami prawa duńskiego i szwedzkiego. Firmy kołobrzeskie fakturowały firmy niemieckie używając sformułowania w tytule dokumentu: „ Międzynarodowy przewóz osób -rejs morski” lub

„Międzynarodowy przewóz osób-rejs wędkarski”. Dlatego też w propozycji wsparcia armatorów pokrzywdzonych, uważamy za konieczne wprowadzenie  zapisów mówiących
o dokumentacji skarbowej lub ewentualnie raportach lub wypisach
o wyjściach/wejściach z kapitanatu portu.

Dodatkowo chcielibyśmy zwrócić uwagę na ograniczenia wprowadzane
w dokumencie UE TAC dla Morza Bałtyckiego, które powodują ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez polskie firmy w polskim porządku prawnym. Rozporządzenia wydane przez Radę Unii Europejskiej w zakresie zakazów połowów dorsza powodują ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej, co stanowi  złamanie prawa poprzez urzędników Polski w najważniejszym dokumencie prawnym, jakim jest konstytucja RP w odniesieniu do artykułów 20,22 i 31 mówiących o zasadzie swobody działalności gospodarczej, gdzie jasno jest wskazane ,iż „ ograniczenie swobody działalności gospodarczej może nastąpić ze względu na interes publiczny tylko i wyłącznie na mocy ustawy”.

Zatem jeżeli zakaz lub ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej wprowadzone zostało bezprawnie, niezgodnie z prawem a powstały z tego tytułu szkody to poszkodowanym przysługuje roszczenie odszkodowania skierowane przeciwko Skarbowi Państwa.

Stronie rządowej powinno zależeć aby jak najszybciej doprowadzić do podjęcia odpowiednich decyzji, co zakończy problem wsparcia armatorów tzw. pokrzywdzonych rozporządzeniem z roku 2021 w temacie złomowania jednostek.”

Link ww pisma: Pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury