Pomoc dla dzieci przybywających do Kołobrzegu z Ukrainy

Członkowie Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej w marcu tego roku, zebrali około 10 000 zł na pomoc dzieciom pochodzących z Ukrainy, które wraz z bliskimi zmuszone zostały do opuszczenia swojego kraju z powodu wojny.

Kołobrzeg stał się  nowym domem dla wielu dzieci ukraińskich, w związku z tym, rozpoczęły one naukę w kołobrzeskich placówkach oświatowych. Zarząd Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej po konsultacjach z Urzędem Miasta Kołobrzeg, postanowił przeznaczyć zebrane przez Członków KIG środki na podręczniki i przybory szkolne dla uczniów z Ukrainy.

Dwie kołobrzeskie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II oraz Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka  dokonały zakupu podręczników i potrzebnych przyborów szkolnych dla swoich nowych uczniów.

Serdecznie dziękujemy pani  Jolancie Chmarze, Dyrektor Szkoły nr 5 oraz panu Andrzejowi Harajowi, Dyrektorowi Szkoły nr 6 za pomoc i opiekę nad dziećmi z Ukrainy. Mamy nadzieję, że dzieci, pomimo  dramatycznej sytuacji w jakiej się znalazły, odnajdą spokój i radość w progach kołobrzeskich szkół.