Z uwagi na obecną sytuację konieczne jest skoordynowanie i usprawnienie procesu zatrudnienia osób przybyłych z Ukrainy. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców stworzył sprawnie działający portal mający na celu skontaktowanie pracodawców z ewentualnymi pracownikami. Umieszczenie ogłoszenia w portalu jest nieodpłatne i tłumaczone na język ukraiński.

Wszystkie osoby i organizacje licznie składające pytania o możliwości zatrudnienia uchodźców zapraszamy na  portal:

www.pl4ua.info

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z BANKU OFERT PRACY DLA OBYWATELI UKRAINY

Kołobrzeska Izba Gospodarcza