W Kołobrzegu rozpoczyna działalność Kołobrzeskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości!
Głównym zadaniem Kołobrzeskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości będzie integracja środowiska przedsiębiorców i wsparcie ich w prowadzeniu działalności gospodarczej.
To właśnie tu przedsiębiorcy otrzymają niezbędną pomoc m.in. w rozpoczęciu oraz prowadzeniu biznesu – od doradztwa, szkoleń, informacji nt. możliwości pozyskiwania funduszy UE , poprzez promocję i tworzenie sieci kontaktów biznesowych. Co ważne, jednym z celów działalności Centrum będzie także wspieranie rozwoju ekonomii społecznej oraz aktywizacji osób bezrobotnych.

Zespół ekspertów i doradców współpracuje z wieloma instytucjami, które wspierają przedsiębiorców:

 • Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Agencja Rozwoju Przedsiębiorstw SA
 • Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
 • Enterprise Europe Network – Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego
 • Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
 • Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
 • Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju
 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA
 • Fundusz Poręczeń POMERANIA ze Szczecina
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu
 • Urząd Skarbowy w Kołobrzegu
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kołobrzegu
 • oraz instytucje z sektora bankowego.
Zapraszamy!!!