Dnia 10 grudnia 2021 r.  w hotelu Ikar Plaza w Kołobrzegu odbyła się konferencja naukowa Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej na temat: ,, Małe i średnie przedsiębiorstwa w czasie pandemii ich rozwój, problemy i zagrożenia’’. Partnerem Merytorycznym Konferencji został Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Prelegenci dokonali aktualnej analizy sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w regionie kołobrzeskim w kontekście sytuacji w kraju z uwzględnieniem kontekstu możliwości ich rozwoju. Podczas panelu dyskusyjnego uczestnicy konferencji mieli okazję na wyminę poglądów, informacji oraz doświadczeń w kwestii radzenia sobie z konsekwencjami pandemii w świetle nowych przepisów i regulacji na poziomie krajowym i lokalnym.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele biznesu z powiatu kołobrzeskiego oraz przedstawicie Urzędu Miasta Kołobrzeg oraz Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Ww. konferencja zorganizowana została ze środków otrzymanych przez KIG w ramach konkursu: Nabór ofert w trybie art. 19a w sferze wspomagania rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim w 2021r. ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Centrum Inicjatyw Gospodarczych.

Agenda konferencji:

Samorząd lokalny w dobie COVID-19 na przykładzie miasta Kołobrzeg. mgr Ilona Grędas-Wójtowicz, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych

Samorząd wojewódzki w dobie pandemii. Mgr Anna Bańkowska, Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Wybrane problemy rynku pracy, wpływ pandemii na postawy młodych. Dr Anna Górna-Kubacka, Kierownik Wydziału Badań i Analiz Rynku Pracy WUP w Poznaniu

Transformacja cyfrowa w biznesie – Czego możemy się uczyć od innych państw? Prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg, Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

Work-life balance. Wpływ przemysłu 4.0 i COVID-19 na sytuację kobiet. Prof. UAM dr hab. Elżbieta Lesiewicz, Kierownik Zakładu Najnowszej Historii Politycznej WNPiD, UAM
w Poznaniu

Procesy różnicujące znaki i odczyty – komunikat wizualny jako wartość dodana produktu w procesach rynkowych. Prof. Katarzyna Dreszer,  Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Doświadczenia pracy zdalnej – aspekty psychologiczne. Dr hab. Beata Pająk-Patkowska, WNPiD – UAM w Poznaniu

Dylematy psychologiczne przedsiębiorcy w czasie pandemii COVID-19. Mgr Jacek Pawłowski, Prezes Fundacji na Przekór Przeciwnościom

Ograniczenia praw i wolności osób niezaszczepionych jako instrument walki z pandemią COVID-19. Prof. dr hab. Monika Urbaniak, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Turystyka w cieniu pandemii. Dr Jolanta Vogt-Hajder UAM, Przedsiębiorca

Współpraca biznesu z uczelniami wyższymi w okresie pandemii. Mgr Dawid Tobolski, Kierownik Projektu Uniwersytet Jutra UAM

Kobiety i zarządzanie w dobie pandemii. Dr hab. Natalia Klejdysz, WNPiD – UAM w Poznaniu

Finansowe instrumenty wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19. Prof. UAM dr hab. Krzysztof Urbaniak, WNPiD – UAM w Poznaniu

Transformacja energetyczna w Polsce w świetle kryzysu pandemicznego. Dr Magdalena Kacperska, WNPiD – UAM w Poznaniu

Wpływ COVID-19 na wykonanie umów.  Dr Norbert Gill,  WNPiD – UAM w Poznaniu

Współpraca administracji publicznej z podmiotami gospodarczymi w okresie pandemii. Mgr Sławomir Kubat,  Sekcja Wsparcia Realizacji Grantów UAM w Poznaniu

Krytyka Polskiego Nowego Ładu w świetle pandemii COVID-19. Mgr Marta Sorokin, UAM, Przedsiębiorca

Małe i średnie przedsiębiorstwa w dobie Covid -19 – dwa lata pandemii.  Mgr Aleksander Bolko,      Prezes Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej

Polityka antykryzysowa państwa w okresie pandemii w świetle sytuacji finansów publicznych. Prof. UAM dr hab. Krzysztof Hajder,   WNPiD – UAM w Poznaniu

Zapraszamy do obejrzenia relacji:

https://www.informacje.kolobrzeg.pl/14457-male-i-srednie-przedsiebiorstwa-kontra-pandemia