Szanowni Państwo,

Zapraszam na konferencję KIG 10 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 w Hotelu Ikar Plaza na temat: ,, Małe i średnie przedsiębiorstwa w czasie pandemii ich rozwój, problemy i zagrożenia’’. Prelegenci dokonają aktualnej analizy sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w regionie kołobrzeskim w kontekście sytuacji w kraju z uwzględnieniem kontekstu możliwości ich rozwoju. Podczas panelu dyskusyjnego uczestnicy konferencji będą mieli okazję na wyminę poglądów, informacji oraz doświadczeń w kwestii radzenia sobie z konsekwencjami pandemii w świetle nowych przepisów i regulacji na poziomie krajowym i lokalnym. Do udziału w  konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele biznesu z powiatu kołobrzeskiego oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Ww. konferencja zorganizowana została ze środków otrzymanych przez KIG w ramach konkursu: Nabór ofert w trybie art. 19a w sferze wspomagania rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim w 2021r. ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Centrum Inicjatyw Gospodarczych.

Aleksander Bolko

Prezes Zarządu Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej