W dniu dzisiejszym tj. 5 listopada 2021 r. odbywa się ,,Konferencja  o innowacjach w przemyśle i samorządzie’’ w Porcie Jachtowym Marina Solna w Kołobrzegu zorganizowana  przez Platformę Przemysłu Przyszłości  Początek godz. 10:00. Konferencja zakończy się debatą podsumowującą około godz. 16:30.

W programie prelekcje między innymi na temat:

– Potencjału gospodarczego w dobie zmian energetycznych Portu Morskiego w Kołobrzegu;

– Permanentnej ochrony betonu;

– Wyzwań w zakresie energii elektrycznej dla samorządu i biznesu;

– Jak pozyskać wodór w mieście- rozwiązania komunalne;

– Działań realizowanych przez Biuro regionalne PARP w Poznaniu w kontekście nowej perspektywy finansowej w latach 2021-2027;

– Wykorzystywania technologii mikrobiologicznej według pomysłu polskiego w samorządzie i firmach;

– Transportu publicznego na akwenach wodnych;

– Innowacyjnych systemów zarządzania pobierania opłat za wodę;

– Wykorzystania dronów na potrzeby miast i rolnictwa;

– Dobrych praktyk w pozyskiwaniu funduszy;

– Rozwiązań elektromobilności na przykładzie Auto Bruno.

Zapraszamy