76 rocznica odzyskania niepodległości przez Wietnam

Dnia 8 września 2021 r. przedstawiciele Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej na zaproszenie Ambasadora Socjalistycznej Republiki Wietnamu uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w 76-tą  rocznicę odzyskania niepodległości przez Socjalistyczną Republikę Wietnamu.