Kołobrzeska Izba Gospodarcza, jak co roku przyznała nagrody dla  najzdolniejszych uczniów szkół średnich powiatu kołobrzeskiego za rok szkolny 2020/2021.

Nagroda KIG stanowi wyróżnienie indywidualne dla uczniów, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w nauce z przedmiotów ścisłych, jak matematyka, fizyka, chemia, informatyka, czy astronomia. Uczniów, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny, jednocześnie wykazujących się  wrażliwością i aktywnością społeczną. Tegoroczni laureaci brali udział w konkursach, olimpiadach, wyróżniali się kreatywnością, dodatkowo odnosili sukcesy sportowe oraz angażowali się w życie swojej społeczności.

W tym roku wpłynęło łącznie 11 podań, z których wybrano trzy osoby przyznając im nagrody pieniężne:

I nagrodę i czek na kwotę 2.000 zł otrzymała Oliwia Cichaczewska, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu za  wybitne osiągnięcia w nauce, udział w Olimpiadach: Wiedzy o Mózgu, Ekologicznej oraz PCK o Zdrowym Stylu Życia oraz sukcesy sportowe w Piłce Siatkowej, a nadto za rozwijanie swoich pasji i zaangażowanie w życie społeczne.

II nagrodę i czek na kwotę 1.200 zł otrzymała Aleksandra Walczak, uczennica Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich  w Kołobrzegu za wybitne osiągnięcia w nauce, udział w Olimpiadach: Wiedzy Ekologicznej, Krwiodawstwie i udział w licznych konkursach w tym na Mini Przedsiębiorstwo, a nadto za rozwijanie swoich pasji oraz aktywny udział w życiu społeczności szkolnej.

III nagroda i czek na kwotę 800 zł trafiła do Wiktora Pasternaka, ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu za wybitne osiągnięcia w nauce, udział w konkursie Programistycznym Hackathon,  wyróżnienie w Międzyszkolnych Zawodach Matematycznych oraz stworzenie komputerowej gry edukacyjnej.

Wręczenie nagród  odbyło się 1 września o godz. 8:30  w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu podczas symbolicznej akademii rozpoczęcia roku szkolnego. W I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu o godz. 10:00, także podczas uroczystości rozpoczęcia roku. Obie uroczystości odbyły się przy  zachowaniu reżimu sanitarnego.

Gratulujemy laureatom, a wszystkim uczniom życzymy zdrowia, wytrwałości, odkrywania nowych pasji i realizacji marzeń.