W dniu 20 kwietnia 2021 r. o godz. 17:00 za pośrednictwem platformy internetowej Zoom odbyło się spotkanie mieszkańców miasta Kołobrzeg oraz wszystkich zainteresowanych w tym Kołobrzeskiej Izby Kołobrzeskiej  w sprawie Strategii SMART CITY Miasta Kołobrzeg.

SMART CITY to dobrze funkcjonujące przyszłościowe miasto, oparte
na aktywnym działaniu świadomych, niezależnych i decydujących o
swoich losach mieszkańców. W tworzeniu przyjaznego,
nowoczesnego, bezpiecznego i wygodnego miasta posłuży Strategia
Smart City Kołobrzeg.
Kołobrzeg konsekwentnie dąży do bycia smart. Nowoczesne i przyjazne
dla Mieszkańców, Kuracjuszy i Turystów miasto, otwarte na zmieniające
się potrzeby i oczekiwania, wymaga utrzymywania wysokiego poziomu
jakości świadczonych usług oraz dynamicznego reagowania na
zmieniającą się rzeczywistość. Analizując krajowe i światowe trendy oraz
śledząc kierunki, które dominują w miastach odnoszących sukces, widać,
że zarządzanie oparte o model Smart City, model miasta inteligentnego,
rozwiniętego na wielu płaszczyznach, to najlepsza odpowiedź na
oczekiwania społeczne. Zarządzanie miastem w sposób inteligentny,
prowadzenie licznych konsultacji społecznych, łatwy dostęp do usług
publicznych również w formie on-line, współzarządzanie oparte na
otwartych danych, to obowiązek samorządu odpowiedzialnie
podchodzącego do swojego rozwoju, chcącego zagwarantować najlepszą
jakość życia Mieszkańcom oraz odwiedzającym go Gościom.

Podczas spotkania przedstawiono wykonawcę zadania – konsorcjum firm Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. oraz Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. Następnie przedstawiono założenia dokumentu, zaprezentowano materiał oraz ideę SMART CITY.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z założeniami ww. strategii:

Strategia Smart City Miasta Kołobrzeg – projekt dokumentu