Szanowni Państwo,

z przyjemnością chcielibyśmy zaprosić uczniów szkół średnich powiatu kołobrzeskiego do wzięcia udziału w IV Edycji Nagród Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej dla Zdolnych Uczniów.

Pragnę poinformować o rozpoczęciu naboru wniosków do corocznej nagrody pieniężnej Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej dla uczniów kołobrzeskich/powiatowych dziennych szkół średnich.

Nagroda stanowi wyróżnienie indywidualne dla uczniów, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami w nauce z przedmiotów ścisłych, tj. matematyki, fizyki, chemii, astronomii czy informatyki, jak również uczniów zaangażowanych społecznie.

Mając na uwadze powyższe zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji na temat możliwości uzyskania nagrody przez uczniów szkół średnich powiatu kołobrzeskiego oraz składania wniosku o jej przyznanie  do 30 czerwca 2021 r. z możliwością przedłużenia terminu do 15 lipca 2021 r. w związku z wyjątkową sytuacją spowodowaną pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

Wręczenie nagrody planowane jest przy inauguracji roku szkolnego 2021/2022 lub w inny bezpieczny sposób w zależności od rozwoju sytuacji w kraju.

Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania nagrody oraz składania wniosku zawarte są w regulaminie w linku poniżej wraz z dokumentami do wypełnienia przez uczniów, prowadzących ich nauczycieli jak i dyrektorów placówek do których uczęszcza uczeń.

2018 04 20_kryteria_ubiegania_sie_o_nagrode_KIG – plik z regulaminem konkursu

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY UCZNIOWI – plik z wnioskiem o przyznanie nagrody

rodo_dziacko_pelnoletnie – plik z wnioskiem RODO dla uczniów pełnoletnich

rodo_rodzica – plik z wnioskiem RODO dla uczniów niepełnoletnich

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z biurem Izby pod numerem telefonu (094) 35 400 15 lub (094) 35 400 16 lub drogą e-mailową biuro@kig.kolobrzeg.pl

Z poważaniem,

Aleksander Bolko

Prezes Zarządu Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej