Dnia 9 lutego 2021 roku Kołobrzeska Izba Gospodarcza wraz z innymi sygnatariuszami wśród, których znajdują się instytucje gospodarcze oraz samorządowe z Pomorza oraz Pomorza Zachodniego,  skierowała pismo do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów. Pismo zawiera apel w sprawie wsparcia Pomorza Zachodniego w związku z przedłużającą się sytuacją kryzysową wywołaną przez Covid -19 oraz wprowadzone przez Rząd RP restrykcje jak i sytuację związaną z  restrykcjami związanymi z podróżowaniem po Europie i nie tylko.

Poniżej przedstawiamy treść w. pisma oraz odnośnik do ww. dokumentu.

Szanowny Panie Premierze,

w imieniu Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej przy poparciu organizacji środowiska gospodarczego Pomorza i Pomorza Zachodniego oraz samorządów naszych województw, wskazanych poniżej, pragniemy zwrócić się ze wspólnym ogromnym apelem o wsparcie turystyki w naszym regionie. Jako środowisko gospodarcze i samorządowe bardzo aktywnie włączamy się w walkę o branżę turystyczną. Wszyscy sygnatariusze łącznie przygotowali co najmniej kilkadziesiąt apeli i pism o wsparcie do przedstawicieli rządu
i organów rządowych. Opracowane wspólnie projekty konkretnych rozwiązań prawnych, administracyjnych i finansowych dedykowanych branży turystycznej i okołoturystycznej zostały również przedłożone łącznie z apelami.

W odpowiedzi uzyskanej z Departamentu Turystyki Ministerstwa Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 19 stycznia 2021, znak: ID – 1463183 na pismo organizacji , występującej w imieniu szerokiego grona podmiotów – Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie z dnia
4 stycznia 2021 o wsparcie branży turystycznej w pasie nadmorskim w kontekście uruchomienia tzw. tarczy branżowej dla gmin z południa Polski, otrzymaliśmy informację, iż „Wsparcie przewidziane uchwałą oparto o analizę ruchu turystycznego za I kwartał z lat 2018-2020 ”. Na jej podstawie można stwierdzić, że w okresie zimowym krajowy ruch turystyczny koncertuje się w województwach, na terenie których znajdują się gminy górskie (województwo Dolnośląskie, Małopolskie, Podkarpackie i Śląskie). Średnie dane
z I kwartału w ostatnich 3 latach pozwalają oszacować wielkość krajowego ruchu turystycznego na terenie tych czterech województw w sumie na poziomie około 3,8 mln, co stanowi około 40% ruchu na terenie całego kraju w tym okresie każdego roku. W tym samym okresie na terenie dwóch województw nadmorskich, tj. Pomorskiego
i Zachodniopomorskiego, odnotowywano około 1,4 mln krajowych podróży turystycznych, co stanowiło około 15% ruchu krajowego mieszkańców Polski”. Powyższa eksplanacja zawiera jednak pewne nieścisłości w przyjętej metodologii i strukturze danych analitycznych, które wpływają na ogólną różnicę w ujęciu holistycznym, zawartym w piśmie. Statystyki bowiem wyraźnie pokazują, że dysproporcje między turystyką górską i morską wynoszą 36% (województwa Dolnośląskie, Małopolskie, Podkarpackie i Śląskie) do 20% ruchu turystycznego w regionach nadmorskich. A mianowicie zestawiono cztery województwa naprzeciwko dwóm województwom. Po drugie nie uwzględniono turystów zagranicznych, a przecież turyści z Niemiec czy Skandynawii tłumnie odwiedzają nasze kurorty bez względu na porę roku. Skala strat, o których informują na co dzień samorządowcy i przedsiębiorcy jest ogromna i nie mogła pozostawić nas obojętnymi. Ponadto warto zwrócić uwagę, że w załączniku do Uchwały Rady Ministrów z wykazem gmin, które mogą ubiegać się o pomoc z tzw. Tarczy samorządowej wymienia się także część gmin województwa opolskiego i świętokrzyskiego, a zatem beneficjentami programu jest sześć województw.

W związku z powyższym apelujemy pierwszy raz tak solidarnie wspólnie z samorządowcami, parlamentarzystami, przedsiębiorcami i organizacjami przedsiębiorców o uruchomienie podobnego programu wsparcia w proporcjonalnym udziale finansowym do kompleksowych danych o ruchu turystycznym. Przedsiębiorcy znad morza to nie tylko hotelarze, ale i gastronomia, rybacy, osoby zajmujące się sprzedażą pamiątek. To również małe firmy, które nie mają biznesowych alternatyw, a są regularnymi płatnikami do budżetu. Zdarzają się sytuacje, że po prostu muszą ogłosić upadłość i zwolnić pracowników. Branża hotelarska, turystyczna, a z nią usługowo – gastronomiczna bardzo silnie odczuwa skutki drugiej fali epidemii koronawirusa. Turystyka jest mocno dotknięta gospodarczymi konsekwencjami pandemii. Warunkiem przetrwania jest szybkie przedstawienie planu otwarcia gospodarki, który uzdrowi tragiczną sytuację między innymi w branży hotelarskiej, gdzie branża hotelowa traci ok. 1 mld zł miesięcznie wtedy, kiedy nie pracuje.  Pas nadmorski w sezonie zimowym zapełniał się turystami z Niemiec oraz zwolennikami weekendowego wypoczynku. Obecnie największe kurorty są opustoszałe, a przedsiębiorców martwi brak rezerwacji nawet na miesiące wiosenne. Niemiecki lockdown również nie ułatwia sytuacji. Wszyscy zgodnie twierdzą, że ludzie obawiają się planować wypoczynek wielkanocny czy majówkowy, bo nie wiadomo czy pandemia do tego czasu odpuści. Przy okazji należy wskazać, iż obecna turystyka nadmorska to nie tylko sezon letni, a tętniący życiem cały rok organizm. Obecnie w tej branży nie możemy stwierdzić, że latem ruch turystyczny ukierunkowany jest na wypoczynek nad morzem, a zimą w górach i tak sezonowo rozdzielane będzie wsparcie. Przecież latem turystów w górach również nie brakuje. Jesteśmy przeciwni różnicowaniu przedsiębiorców i regionów. Po pierwsze silna turystyka to dla nas wszystkich racja stanu. Po drugie zarówno gminy górskie jak i nadmorskie stanowią jedną Polskę.

Występując w imieniu sygnatariuszy niniejszego pisma, wspólnie jako organizacje gospodarcze, przedsiębiorcy, samorządy i obywatele, którym zależy na dobru naszej gospodarki, ochronie miejsc pracy i losie wielu rodzin, gorąco apelujemy do Pana Premiera  o uwzględnienie pasa nadmorskiego w uruchamianym dla Południa Polski specjalnym programie pomocowym dla samorządów, które utraciły dochody związane z zamrożeniem turystyki. Mamy pełną świadomość jak takie wsparcie mogłoby pomóc lokalnym gminom i przedsiębiorcom przetrwać ten trudny czas dzięki pomocy ze strony rządu. Wszyscy obecnie stanowimy jeden głos, bo turystyka to wielki i istotny sektor polskiej gospodarki, który dostarcza do polskiego budżetu znaczne środki. To sektor działający w całym kraju, w górach, nad morzem oraz na pojezierzach i niezależnie od miejsca przeżywający obecnie ogromne problemy. W naszej opinii rządowe wsparcie powinno zatem docierać do wszystkich, którzy są gospodarczymi ofiarami koronawirusa.

                                                                       Aleksander Bolko

                                                    Prezes Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej

Sygnatariusze listu – Instytucje Gospodarcze:

 1. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie,
 2. Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,
 3. Business Club Szczecin,
 4. Rotary International Dystrykt 2231,
 5. Klaster Medyczny MediKlaster Szczecin,
 6. BCC Loża Koszalińska,
 7. Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie,
 8. Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa,
 9. Kołobrzeska Izba Gospodarcza,
 10. Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa,
 11. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 12. Loża Gdańska Business Centre Club,
 13. Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN,
 14. Pracodawcy Pomorza,
 15. Gdański Klub Biznesu,
 16. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,
 17. Kaszubski Związek Pracodawców,
 18. Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA,
 19. Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców,
 20. Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług,
 21. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego,
 22. Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej „Dobra robota”,
 23. Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy. Oddział Pomorski,
 24. Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu.

Sygnatariusze listu – Samorządy:

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
 2. Marszałek Województwa Pomorskiego,
 3. Prezydent Miasta Kołobrzeg,
 4. Burmistrz Ińska,
 5. Burmistrz Pełczyc,
 6. Wójt Gminy Będzino,
 7. Burmistrz Dziwnowa,
 8. Burmistrz Drawna,
 9. Wójt Gminy Rewal,
 10. Wójt Gminy Wałcz,
 11. Burmistrz Białogardu,
 12. Burmistrz Karlina,
 13. Burmistrz Darłowa,
 14. Burmistrz Połczyna-Zdroju,
 15. Rada Miasta Świnoujście,
 16. Burmistrz Dębna,
 17. Burmistrz Mielna,
 18. Burmistrz Stepnicy,
 19. Wójt Gminy Sławno,
 20. Burmistrz Kalisza Pomorskiego.

Link do ww. dokumentu:

Apel do PRM