Dnia 14 listopada 2020 roku minęło 30 lat od zarejestrowania Koszalińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. Z okazji tego wspaniałego jubileuszu składamy najlepsze życzenia wszystkim członkom KIPH oraz dziękujemy za wieloletnią współpracę z Kołobrzeską Izbą Gospodarczą.

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie współpracy obu Izb, o które został poproszony Prezes KIG – Aleksander Bolko przez Pana Tomasza Wojciechowskiego z portalu baltic.info.pl.

Współpraca Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej z Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową rozpoczęła się wiele lat temu. Obie Izby od początku działalności wspierały swoje działania. Łączy nas wspólny cel, czyli pomaganie lokalnym przedsiębiorcom oraz szeroko pojęty rozwój naszego regionu.

KIG w 2013 r. zwracał uwagę na brak właściwego wsparcia przez Rząd naszego regionu po byłym województwie koszalińskim oraz po utracie statusu stolicy województwa przez Koszalin. Wspólnie z KIPH Kołobrzeska Izba Gospodarcza skierowała w tej sprawie pismo do ówczesnego Premiera Rządu, uznając za priorytet skomunikowanie naszego regionu z południem Polski oraz stworzenie ułatwień w poruszaniu się między stolicą województwa Szczecinem i Trójmiastem. Odtąd rozwój infrastruktury drogowej naszego regionu był priorytetem w naszych wspólnych działaniach.

Później wielokrotnie łączyliśmy swoje siły np. zawarciem wspólnie z KIPH oraz Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową –  Środkowopomorskiego Porozumienia Gospodarczego w maju 2016 r., którego głównym celem było partnerstwo w kreowaniu i promocji rozwoju gospodarczego regionu Pomorza Środkowego. Pracowaliśmy wspólnie nad projektem powstania i rozwoju aglomeracji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Wielokrotnie wspólnie z KIPH  świętowaliśmy rozdanie nagród Koszaliński Denar, będący formą uznania i podziękowania dla przedsiębiorców, których działania mają nie tylko wymiar lokalny, związany z budowaniem pozycji własnych przedsiębiorstw,  ale także globalny, poprzez tworzenie wizerunku gospodarczego naszego regionu w kraju i poza jego granicami. Członkowie Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej zapraszani są także na różnego rodzaju szkolenia organizowane przez Koszalińską Izbę przemysłowo -Handlową, czy organizowany kiedyś cykl spotkań Kulturalnie o Biznesie, który odbywał się w kawiarence Bałtyckiego Teatru Dramatycznego.

Jednym z ostatnich projektów jest ,,Współpraca Izb Gospodarczych 2020’’ w ramach którego będą odbywać się spotkania dla firm, panele eksperckie oraz szkolenia refundowane ze środków UE oraz apel do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego o urealnienie kryteriów oraz zakresu wsparcia dla dużych firm zarówno w kontekście obecnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID -19 jak i ogólnych kryteriów wsparcia i dotowań działań m. in. innowacyjnych.

Link do listu od Pana  Piotra Huzara – Prezesa Zarządu Koszalińskiej Izby Przemysłowo -Handlowej:

KIPH_list_z_okazji_30-lecia – Prezes Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej Aleksander Bolko