W związku z prowadzoną dyskusją na temat polityki komunikacyjnej i parkingowej dla miasta Kołobrzeg w 2021 r. Kołobrzeska Izba Gospodarcza zaprezentowała swoje stanowisko w tej sprawie w piśmie z dnia 16października 2020 r.  do Pani Prezydent Kołobrzegu Anny Mieczkowskiej.

Treść pisma przedstawiamy poniżej.

Szanowna Pani Prezydent,

W związku z prowadzoną dyskusją na temat polityki komunikacyjnej i parkingowej dla Miasta Kołobrzeg w 2021 r., chcielibyśmy zaprezentować stanowisko Członków Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej w ww. sprawie.

Najskuteczniejszym rozwiązaniem byłoby rozwiązanie systemowe, które prócz rozwiązań czysto praktycznych będzie w sobie miało walor unikatowości i wyjątkowości – co uczyni Kołobrzeg łatwo rozpoznawalnym i atrakcyjnym miastem z punktu widzenia rozwiązań komunikacyjnych. Poniżej postulaty do rozważenia podzielone na kilka grup.

  1.         Najistotniejsze w tym temacie są rozwiązania techniczne i systemowe. Pierwszym krokiem powinna być inwentaryzacja wszelkich miejsc w granicach pasów drogowych dróg miejskich i powiatowych, na których można postawić samochód z wykorzystaniem lokalnych projektantów. Następnie zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych we wszelkich miejscach w granicach pasów drogowych dróg miejskich i powiatowych, na których można postawić samochód (ekokrata, kostka ażurowa meba, kostka brukowa). Jedną z propozycji jest także budowa większej ilości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną zamiast rond, które spowalniają ruch i generują korki. Kluczowe dla sprawy będzie stworzenie parkingów miejskich buforowych zwanych „parkingami solnymi” na węzłach wjazdowych na granicy miasta oraz powiązane z tym przedsięwzięciem pomysły zachęcające turystów do korzystania z nich, na przykład: bilet parkingowy z parkingu buforowego = darmowy przejazd środkami komunikacji miejskiej na terenie całego miasta + darmowy wstęp do miejskich muzeów. Budowa parkingów powinna powstawać w porozumieniu z prywatnymi inwestorami realizującymi inwestycje na terenie Kołobrzegu. Proponujemy wprowadzić w MPZP (wszędzie gdzie to nie jest ograniczone przepisami odrębnymi) współczynnik 1.4 (teraz jest 1.3) gdzie 1.1 na terenie własnym inwestora a pozostałe 0.3 na terenie miejskim w porozumieniu i uzgodnieniu z miastem – na każde 4 mieszkania powstanie 1 miejsce publiczne ogólnodostępne.
  1.  Konieczność reorganizacji strefy uzdrowiskowej. Nasza propozycja polega na ograniczeniu strefy uzdrowiskowej A do niezbędnego minimum ustawowego i zamknięcie wjazdów do niej systemem bramek biletowanych. Wjazd do strefy uzdrowiskowej A dozwolony powinien być wyłącznie dla stałych użytkowników tej strefy (mieszkańcy, pracownicy, etc.) za przepustką. Wjazd do strefy uzdrowiskowej A możliwy dla użytkowników czasowych za pobraniem biletu godzinowego – wjazd i wyjazd na godzinę za darmo – następna rozpoczęta godzina opłata 100pln. Następną z propozycji jest dopuszczenie budowy w strefie uzdrowiskowej A parkingów podziemnych dla 100% użytkowników – 1 jednostka pobytowa = 1 samochód w parkingu podziemnym – konieczne wprowadzenie wewnętrznych określeń funkcjonujących wyłącznie w Uzdrowisku Kołobrzeg – tak aby na parkingu o wielkości zgodnej z Ustawą i Statutem pomieścić rzeczywistą ilość pojazdów. Co do strefy uzdrowiskowej B proponujemy także dopuszczenie stworzenia parkingów naziemnych o ilości samochodów więcej niż 50 – konieczne wprowadzenie wewnętrznych określeń funkcjonujących wyłącznie w Uzdrowisku Kołobrzeg – tak aby na parkingu o wielkości zgodnej z Ustawą i Statutem pomieścić rzeczywistą ilość pojazdów. Przewożenie kuracjuszy i wczasowiczów z parkingów zewnętrznych i dworca/dworców do strefy uzdrowiskowej A powinno odbywać się poprzez taksówki i busy elektryczne.
  2.      Następną kwestię stanowi komunikacja rowerowa i pojazdów ,,drobnicowych’’. Jej podstawę stanowią autostrady rowerowe – z Kołobrzegu w kierunku Dźwirzyna i Ustronia Morskiego. W porozumieniu z GDDKIA proponujemy przebudowę drogi technicznej biegnącej wzdłuż małej obwodnicy po jej północnej stronie na ścieżkę pieszo – rowerową z nawierzchnią asfaltową – w ciągu ścieżki kładka nad Parsętą, dzięki czemu powstanie połączenie rowerowe Radzikowo – Budzistowo. Następnie wykonanie łącznika rowerowego od Ronda Borowinowego do ścieżki Radzikowo – plaża oraz wspólne z Gminą Kołobrzeg wykonanie ścieżki rowerowej po wale wzdłuż rzeki łączącej Kołobrzeg ze ścieżką na południe, która zaczyna się przy dawnych fermach. Dodatkowo rozwój/powstanie systemu miejskiej hulajnogi elektrycznej.
  1. Ostatni punkt naszego stanowiska dotyczy atrakcji dla odwiedzających nas turystów oraz rozwoju  istniejącej aplikacji Klimatyczny Kołobrzeg, mającej odniesienie do Google Maps, gdzie oznaczone są parkingi. W ramach ww. proponujemy wprowadzenie komunikatu sms dla osób wjeżdżających do Kołobrzegu z linkiem do aplikacji/strony www parkingowej lub stworzenie aplikacji parkingowej/strony www dla Kołobrzegu do obsługi parkowania na zbiorczych parkingach miejskich – możliwość lokalizacji i nawigowania, informacja o ilości wolnych miejsc, informacja o opłatach, możliwość wniesienia opłaty, bilet elektroniczny. W kwestii atrakcji proponujemy kolejkę linową z parkingów buforowych między Grzybowem i Kołobrzegiem oraz między Podczelem a Kołobrzegiem.

W naszym odczuciu ww. propozycje wskazują na kierunki poszukiwania optymalnych rozwiązań dla komunikacji miejskiej. W pierwszej kolejności, przed zleceniem firmie zewnętrznej, naszym zdaniem należy rozpoznać lokalne pomysły i podpowiedzi. Dopiero po ich analizie i określeniu przydatności i możliwości realizacji należałoby poszukiwać podpowiedzi zewnętrznych w wykorzystaniem opracowań, które już na zlecenie Urzędu Miasta zostały w przeszłości wykonane.

Z wyrazami szacunku,

Aleksander Bolko

Prezes Zarządu Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej