Rusza nabór wniosków do corocznej nagrody pieniężnej Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej dla uczniów kołobrzeskich/powiatowych dziennych szkół średnich (technikum, liceum). Nagroda stanowi wyróżnienie indywidualne dla uczniów, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami w nauce z przedmiotów ścisłych, tj. matematyki, fizyki, chemii, astronomii czy informatyki, jak również uczniów zaangażowanych społecznie. Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania nagrody oraz składania wniosku zawarte są w regulaminie załączonym poniżej.

Zapraszamy wszystkich zdolnych i zaangażowanych społecznie uczniów do zgłaszania swojej kandydatury w sekretariatach ww. szkół. 


Wnioski należy złożyć do 30 czerwca 2020 r. z możliwością przedłużenia terminu do 15 lipca 2020 r. w związku z wyjątkową sytuacją spowodowaną pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

Wręczenie nagrody planowane jest przy inauguracji roku szkolnego 2020/2021 lub w inny bezpieczny sposób w zależności od rozwoju sytuacji w kraju.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z biurem Izby pod numerem telefonu (094) 35 400 15 lub (094) 35 400 16 lub drogą e-mailową biuro@kig.kolobrzeg.pl

2018 04 20_kryteria_ubiegania_sie_o_nagrode_KIG