Koszalin dn. 24.04.2020

  Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,
Moment „odmrażania” gospodarki jest coraz bliższy. Dla przedsiębiorców walczących o przetrwanie sprawny powrót do normalnego funkcjonowania jest w chwili obecnej sprawą pilną i kluczową. Dlatego też w imieniu organizacji gospodarczych z terenu Pomorza Środkowego zwracamy się z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu wspomożenie przedsiębiorców w tych procesach.
Apelujemy o niezwłoczne podjęcie najistotniejszych dla nas następujących działań.:
• Opracowanie i zakomunikowanie „mapy drogowej” odmrożenia poszczególnych gałęzi gospodarki. Kluczowe dla nas są przewidywane daty poszczególnych działań. Bez tych informacji wszelkie działania prowadzone mogą być w oparciu o domysły, a biznes na domysłach opierać się nie powinien.
• Natychmiastowe zdjęcie ograniczeń i ustalenie wzorcowych procedur obsługi klientów przez małe firmy usługowe (np. kosmetyczki, fryzjerzy, małe punkty gastronomiczne, usługi branży budowlano-remontowej, warsztaty samochodowe, małe sklepy różnych branż, małe przedsiębiorstwa turystyczne). Istotne jest aby procedury te były przejrzyste i łatwe do wdrożenia. Obiekty te już w chwili obecnej są w stanie bezpiecznie przyjmować klientów w ograniczonym zakresie.
• Zapewnienie opieki dzieciom, szczególnie tym najmłodszym. Powrót dzieci do przedszkoli i szkół, w szczególności podstawowych pozwoli fizycznie wrócić ich rodzicom do firm. Rozruch przedsiębiorstw będzie dla wszystkich okresem wytężonej pracy, dlatego też należy zapewnić aby pracownicy mogli się w pełni zaangażować w swoje obowiązki służbowe.
• Zawieszenie na czas pandemii planowych kontroli ze strony takich służb jak PIP, US, ZUS, itp. Pozwoli to przedsiębiorcom skupić się tylko i wyłącznie na działaniach obecnie najważniejszych.
• Czasowe zawieszenie przez instytucje rządowe oraz instytucje rynku finansowego, działań windykacyjnych wobec przedsiębiorców. Być może przez takie działanie część firm nie upadnie albo nie zmniejszy zatrudnienia.
Jednocześnie zwracamy szczególną uwagę Pana Premiera na fakt, że tylko proste i szybkie procedury są gwarantem skutecznej pomocy przedsiębiorcom. Prosimy mieć to na uwadze podczas swoich działań.
Łącząc wyrazy szacunku;
Piotr Huzar – Prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Roman Biłas – Prezes Północnej Izby Gospodarczej Oddział Koszalin
Wiesław Zinka – Kanclerz Loży Koszalińskiej Business Centre Club
Sławomir Michalik – Prezes Zrzeszenia Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie
Adam Gramczewski – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Koszalinie Aleksander Bolko – Prezes Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej Robert Firkowski – Prezes Słupskiej Izby Przemysłowo – Handlowej
Do wiadomości:
 Pan Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców