Koszalin dn. 23.04.2020

                                                                                                          Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowny Panie Marszałku,

Moment „odmrażania” gospodarki jest coraz bliższy. Dla przedsiębiorców walczących o przetrwanie sprawny powrót do normalnego funkcjonowania jest w chwili obecnej sprawą pilną i kluczową. Dlatego też w imieniu organizacji gospodarczych z terenu Pomorza Środkowego zwracamy się z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu wspomożenie przedsiębiorców w tych procesach.
W naszej ocenie najistotniejsze w chwili obecnej jest podjęcie następujących działań.:
•     Podjęcie szeroko zakrojonych działań promocyjnych, mających na celu przyciągnięcie do naszego regionu i województwa jak największej ilości turystów. W postulowanej kampanii nacisk powinien być położony na przedstawienie naszego regionu jako miejsca do bezpiecznego wypoczynku. We wszystkich planowanych działaniach konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na turystykę i branże z nią związane (promocja i informacja turystyczna, transport turystyczny, miejsca zakwaterowań, organizowanie czasu wolnego itp.). Dla naszego regionu jak i całego województwa jest to „być albo nie być”, gdyż znaczną część swego PKB wypracowujemy z działalności okołoturystycznej.
•     Opracowanie i skuteczne zakomunikowanie „mapy drogowej” rozruchu poszczególnych gałęzi gospodarki (bardzo ważne są przewidywane daty poszczególnych działań). Bez tych informacji wszelkie działania prowadzone mogą być w oparciu o domysły, a biznes na domysłach opierać się nie powinien.
•      Zapewnienie opieki dzieciom, szczególnie tym najmłodszym. Powrót dzieci do przedszkoli i szkół, w szczególności podstawowych pozwoli fizycznie wrócić ich rodzicom do firm. Rozruch przedsiębiorstw będzie dla wszystkich okresem wytężonej pracy, dlatego też należy zapewnić aby pracownicy mogli się w pełni zaangażować w swoje obowiązki służbowe.
Jednocześnie zwracamy szczególną uwagę Pana Marszałka na fakt, że tylko proste i szybkie procedury są gwarantem skutecznej pomocy przedsiębiorcom. Prosimy mieć to na uwadze podczas swoich działań.

Łącząc wyrazy szacunku:

Piotr Huzar – Prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Roman Biłas – Prezes Północnej Izby Gospodarczej Oddział Koszalin
Wiesław Zinka – Kanclerz Loży Koszalińskiej Business Centre Club
Sławomir Michalik – Prezes Zrzeszenia Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie
Adam Gramczewski – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Koszalinie
Aleksander Bolko – Prezes Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej