Dnia 22 listopada 2019 r. Kołobrzeska Izba Gospodarcza dokonała wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym jej statusu jako Organizacji Pożytku Publicznego.

Z chwilą uzyskania statusu OPP, organizacji przysługują określone przywileje:

  1. prawo do otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych,
  2. prawo do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o działalności organizacji,
  3. możliwość użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach,
  4.  zwolnienie dochodów organizacji z podatku dochodowego (w szerszym zakresie niż “zwykłe” organizacje pozarządowe),
  5. zwolnienie z podatku od nieruchomości w części działalności nieodpłatnej,
  6. zwolnienie z opłat skarbowych w części działalności nieodpłatnej
  7. zwolnienie z opłat sądowych
  8. zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o  działaniach KIG wynikających z uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego.