Kołobrzeska Izba Gospodarcza, jak co roku przyznała nagrody dla uczniów szkół średnich powiatu kołobrzeskiego.
W poniedziałek 2 września w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu o godz. 8:00, a w Zespole Szkół Nr. 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu o godz. 8:30, podczas inauguracji roku szkolnego 2019/2020, troje z nagrodzonych uczniów, otrzymało dyplomy gratulacyjne wraz z symbolicznymi czekami. Wręczenie nagrody w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie nastąpi 5 października o godz. 10:00 podczas uroczystości ślubowania klas I.
I nagrodę i czek na kwotę 1.000 zł otrzymał Adam Sieruga, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu.
II nagrodę ex aequo i czek na kwotę 700 zł otrzyma Gabriela Jagiełka, uczennica Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie.
II nagroda ex aequo i czek na kwotę 700 zł trafiła do Maksymiliana Szafera, ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu.
W tegorocznej edycji zdecydowaliśmy również o przyznaniu nagrody specjalnej w wysokości 500 zł za wyjątkowe osiągnięcia krajowe i międzynarodowe w programowaniu dla Łukasza Roberta Ameljana, ucznia Zespołu Szkół Nr. 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu.
Nagroda KIG stanowi wyróżnienie indywidualne dla uczniów, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w nauce z przedmiotów ścisłych, jak matematyka, fizyka, chemia, informatyka, czy astronomia. Uczniów, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny, jednocześnie wykazujących się wrażliwością i aktywnością społeczną.
Liczymy, że wspólnie uda nam się zainteresować uczniów szkół powiatu kołobrzeskiego nauką przedmiotów ścisłych i udziałem w konkursach z nimi powiązanymi.
Gratulujemy Laureatom, ich opiekunom oraz mentorom.