Kołobrzeska Izba Gospodarcza reprezentowana przez prezesa honorowego Mariana Jagiełkę uczestniczyła w spotkaniu organizacji przedsiębiorców działających na Pomorzu Środkowym. W spotkaniu uczestniczyli ponadto Wiesław Zinka (Loża Koszalińska BCC), Piotr Huzar (Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa), Roman Biłas (Północna Izba Gospodarcza), Sławomir Michalik (Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców).

Tematem spotkania był m.in. rozwój infrastruktury drogowej, co jest priorytetem działania Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej.

Przedsiębiorcy zaapelowali do polityków o  całościowe zajęcie się sprawą  budowy całej S6 (a więc nie tylko od Szczecina do Koszalina, co obecnie jest w realizacji, ale od Koszalina w kierunku Trójmiasta), a także drogi S11.

Kołobrzeska Izba Gospodarcza zainicjowała ponadto rozmowy o powstaniu aglomeracji Koszalińsko Kołobrzeskiej. Zwróciliśmy się do Anna Mieczkowska – Prezydent Miasta Kołobrzeg o wspólne działania władz Koszalina i Kołobrzegu w celu utworzenia aglomeracji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Oba miasta mają wiele uzupełniających się funkcji. W tej organizacji wystąpiłoby też wzajemne wsparcie dla miejscowości nadmorskich w obszarze naszych miast. Zapraszamy do wspólnego działania.

https://gk24.pl/przedsiebiorcy-z-regionu-koszalinskiego-nie-odpuscimy-srodkowopomorskiego/ar/c1-14249905?fbclid=IwAR1Bxc3A0cgVBIQB0I4W2JM7LHYdF2bMkqB9GM7o3m7oRPg89HypUAltPyM