XXl Konferencja Gospodarcza Polonii – Spotkanie środowisk gospodarczych Polonii i Polski  Kołobrzeską Izbę Gospodarczą reprezentował Prezes Aleksander Bolko.

Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii to największe spotkanie skupiające gospodarczą Polonię ze świata, to miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i nawiązywania kontaktów. W poprzednich 20 edycjach udział wzięło ponad 6000 uczestników – przedstawicieli krajowego i polonijnego biznesu z 60 krajów świata.

Obrady plenarne konferencji  zostały zainaugurowane w dniu 15 czerwca 2019 r. przez Pana Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika  w Centrum Konferencyjnym MS Mermaid w Warszawie. Udział w konferencji wzięli m.in. przedsiębiorcy z USA, Indonezji, Afryki Płd., Wietnamu, Indii, Belgii, Szwecji, Filipin, Ukrainy, Bułgarii, Czech, Niemiec, Zambii, Szwajcarii, Rumunii, Włoch, Gruzji, Mołdawii, Austrii, Paragwaju, Litwy, Białorusi i Łotwy – razem spotkało się  przedstawicieli z 30 krajów świata.