Dyskusja o stanie Miasta Kołobrzeg.

Dnia 12 czerwca 2019 roku na zaproszenie Prezydent Miasta Kołobrzeg, Anny Mieczkowskiej członkowie Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej wzięli udział w spotkaniu w trakcie którego miała miejsce dyskusja dotycząca stanu Miasta Kołobrzeg w oparciu o raport, o stanie miasta, w gronie lokalnych przedsiębiorców.

Raport o stanie Miasta Kołobrzeg stanowi podsumowanie 2018 roku przede wszystkim pod kątem inwestycji i finansów. Zawiera informacje o samym mieście, jak tez porównanie z innymi miastami o tej samej wielkości. W raporcie uwzględnione są informacje o stanie mienia komunalnego, realizacji polityk, programów, strategii,  uchwał Rady Miasta, współpracy z innymi jednostkami.

Raport podkreśla, że jesteśmy liderem wśród gmin o podobnych parametrach w obszarach takich jak oświata, finanse, aktywność gospodarcza, demografia i planowanie przestrzenne.

Po spotkaniu KIG przekazał swoje propozycje do ewentualnego rozważenia w planowaniu przyszłych strategii dla Miasta Kołobrzeg.

Zaproszenie na dyskusję o Stanie Miasta Kołobrzeg

List do Pani Prezydent Miasta Kołobrzeg z propozycjami działań