Członek Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej Pan Jacek Pawłowski laureatem nagrody Starosty Kołobrzeskiego – Perły Powiatu

Członek Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej Pan Jacek Pawłowski laureatem nagrody Starosty Kołobrzeskiego – Perły Powiatu.

W niedzielę 17 lutego 2019 roku w Hotelu Diune w Kołobrzegu odbyła się Kołobrzeska Gala Pereł Powiatu.

Perła Powiatu  to wyjątkowa nagroda, przyznawana za działalność społeczną, gospodarczą czy proekologiczną na terenie Powiatu Kołobrzeskiego.

W roku 2019 do grona laureatów Pereł Powiatu  dołączył Pan Jacek Pawłowski, członek Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej oraz Prezes Fundacji Na Przekór Przeciwnościom.

Działalność fundacji skupia się na szeroko pojętym przeciwdziałaniu przemocy.  Wyróżnienie przyznano m.in. za realizację programów terapeutycznych oraz korekcyjno-edukacyjnych dla ofiar i sprawców przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy w rodzinie, za wyrównywanie szans osób i grup słabszych, w tym osób ze środowisk patologicznych, zaniedbanych społecznie i kulturowo oraz za pomoc ofiarom przestępstw, wspieranie dzieci i ich rodzin.

W czasie trwania Gali Pereł Powiatu prowadzona była zbiórka środków dla podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka”. Zebrane środki przeznaczono na realizację przedsięwzięć rehabilitacyjnych i terapeutycznych, w tym zajęć hipoterapeutycznych oraz  edukacyjno – kulturalnych. Kwota, jaką udało się zebrać to 3 456 złotych.

Galę poprowadziła Katarzyna Pakosińska. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie Państwo:

https://www.powiat.kolobrzeg.pl/aktualnosc-1-2437-perly_powiatu_2019.html

Zdjęcia pochodzą ze strony: www.powiat.kolobrzeg.pl