21 października 2018 roku Kołobrzeska Izba Gospodarcza zorganizowała debatę Kandydatów na urząd Prezydenta Miasta Kołobrzeg o tematyce gospodarczej.

Debata podzielona była na dwie części. W pierwszej części Kandydaci odpowiadali na pytania przygotowane przez środowisko gospodarcze naszego regionu, które brzmiały następująco:

 1. Jakie Pani/Pan dostrzega zalety i wady aktualnego rozkładu stref uzdrowiskowych w Mieście i czy przewiduje Pani/Pan modyfikację przebiegu granic stref A, B i C ?
 2. Jaka jest Pani/Pana wizja zagospodarowania terenów portowych stanowiących obecnie obszar zamknięty ? Za jakim kierunkiem rozwoju tej strefy Pani/Pan się opowiada:
  a) rozwój funkcji przeładunkowych portu,
  b) rozwój tkanki mieszkalno – usługowej ?
 3. Jaki jest Pani/Pana pomysł na zagospodarowanie brzegów Parsęty, czy należy dopuścić do jej częściowej zabudowy ?
 4. Jaki jest Pani/Pana pomysł na funkcjonowanie Urzędu Miasta jako miejsca pracy urzędników i obsługi klientów ?
 5. Wobec zapowiedzi wyprowadzenia się z miasta festiwalu SunRise, czy ma Pani/Pan pomysł na alternatywną atrakcję o międzynarodowym zasięgu, która
  w podobnym zakresie będzie kojarzona tylko z Kołobrzegiem ?

W drugiej części debaty pytania zadawała zebrana publiczność.

Relację z tego wydarzenia można było też śledzić za pośrednictwem transmisji na żywo przygotowanej przez portal miastokolobrzeg.pl

https://miastokolobrzeg.pl/wiadomosci/18202-debata-kandydatow-o-sprawach-gospodarczych-wideo.html?fbclid=IwAR2vsEeRywBin2QX9O_KJd28QGiaWBzuFEKO4SJAl72CoojV761eKM9Yn3Y