6 października 2018 r. odbyło się szkolenie otwarte pn. “Etykieta w Biznesie z elementami protokołu dyplomatycznego”, którego organizatorem była Kołobrzeska Izba Gospodarcza.

Szkolenie miało na celu polepszenie umiejętności komunikacyjnych pracowników, zwiększenie ich profesjonalizmu w kontaktach z innymi firmami i instytucjami oraz budowanie opartych na szacunku i zaufaniu relacji towarzyskich, biznesowych i oficjalnych w zgodzie zasadami etykiety w biznesie.

Szkolenie przeprowadził Paweł Grotowski, który swoją wiedzę i doświadczenie gromadził przez 20 lat pracy w administracji publicznej w tym 5 lat w Protokole Dyplomatycznym MSZ.
Dziękujemy Panu Pawłowi Grotowskiemu za doskonałe szkolenie, a wszystkim uczestnikom za aktywny w nim udział.