Kołobrzeska Izba Gospodarcza zaprasza na szkolenie otwarte pn. “Etykieta w Biznesie z elementami protokołu dyplomatycznego”, które przeznaczone jest dla pracowników przedsiębiorstw z branży handlowej, usługowej i finansowej, reprezentujących firmę na zewnątrz oraz nawiązujących relacje biznesowe w imieniu firmy.
Szkolenie ma na celu polepszenie umiejętności komunikacyjnych pracowników, zwiększenie ich profesjonalizmu w kontaktach z innymi firmami i instytucjami oraz budowanie opartych na szacunku i zaufaniu relacji towarzyskich, biznesowych i oficjalnych w zgodzie zasadami etykiety w biznesie.

Szczegóły oferty w załączeniu.

Szkolenie przeprowadzi Paweł Grotowski.
Swoją wiedzę i doświadczenie zgromadził przez 20 lat pracy w administracji publicznej w tym 5 lat w Protokole Dyplomatycznym MSZ. Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń w których wzięło udział ok. 1000 osób. Prowadził szkolenia m.in. dla Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Balice, instytucji finansowych i samorządowych, uczelni wyższych, przedsiębiorstw polskich i zagranicznych.

Szkolenie planowane jest na dzień 6 października (sobota) w godzinach 8:30-13:30 w Hotelu Wellness ProVita w Kołobrzegu przy ul. T. Kościuszki 17.

Liczba miejsc 15 – decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt 300 zł/osoba. Szkolący wystawia fakturę.

Prosimy zainteresowane osoby o zgłoszenia na adres e-mail KIG: biuro@kig.kolobrzeg.pl do dnia 21 września.

Etykieta_w_Biznesie_z_Elementami_Protokolu_Dyplomatyczne