Kołobrzeska Izba Gospodarcza podjęła decyzję, aby corocznie przyznawać nagrody pieniężne dla zdolnych uczniów szkół średnich.

Nagroda stanowi wyróżnienie indywidualne dla uczniów, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami w nauce z przedmiotów ścisłych, tj. matematyki, fizyki, chemii, astronomii czy informatyki.

Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania nagrody oraz składania wniosku zawarte zostały w regulaminie dostępnym w siedzibie Izby lub na stronie internetowej.

W tym roku skierowano informację wraz z podaniami o nagrodę do wszystkich szkół średnich powiatu kołobrzeskiego. Na zgłoszenia profili kandydatów do nagrody Izby czekamy do 30 czerwca każdego roku. Uroczyste wręczenie nagród zaplanowane jest przy okazji inauguracji nowego roku szkolnego.

2018 04 20_kryteria_ubiegania_sie_o_nagrode_KIG