Koniki Kołobrzeskie i uhonorowanie przez Prezydenta Miasta Janusza Gromka wieloletniego prezesa i założyciela Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej (KIG) Mariana Jagiełki.

Kołobrzeska Izba Gospodarcza to organizacja przedsiębiorców regionu kołobrzeskiego, której celem jest m.in. rozwój gospodarczy regionu.

Serdecznie gratulujemy Naszemu Koledze Marianowi Jagiełce wyróżnienia !