Dnia 7 grudnia 2017 r. Walne Zgromadzenie Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej wybrało nowy zarząd. Wieloletni prezes Marian Jagiełka został prezesem honorowym. Na nowego prezesa KIG wybrano Aleksandra Bolko.